Samenwerken aan veilige evenementen

Evenementen geven kleur en sfeer in een gemeente. Daarnaast bieden evenementen de mogelijkheid voor een gemeente en organisator om zich op een positieve manier te profileren. Het organiseren van een evenement – van wat voor aard of met welke omvang dan ook – brengt in meer of mindere mate ook bepaalde risico’s met zich mee.

Gezamenlijke visie Veiligheidsregio Twente heeft van de Twentse gemeenten de opdracht gekregen om uitvoering te geven aan een gezamenlijk geformuleerde visie: “Aantrekkelijke en veilige evenementen in Twente realiseren door samen te werken”. Dat doen we, inmiddels al ruim tien jaar, door samen te werken volgens een regionale werkwijze. Vanuit deze regionale werkwijze heeft Veiligheidsregio Twente een coördinerende rol in het multidisciplinair adviesproces van politie, brandweer en GHOR richting de gemeenten.

Multidisciplinair advies Gemiddeld wordt per jaar voor zo’n veertig grootschalige evenementen een multidisciplinair advies afgegeven. Hierbij valt te denken aan de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal, de Enschede Marathon, Oktoberfest Geerdijk, Dauwpop in Hellendoorn en de traditionele Kerstmiddag in Hengelo.

Medewerker in beeld

“Samen met organisatoren, gemeenten, brandweer, GHOR en politie werken we aan veilige evenementen. Als coördinator zorg ik voor verbinding tussen de genoemde partijen en stuur ik op het vertalen van het evenementenproces op papier naar de praktijk.”

Nienke ter Riet, coördinator evenementen

image
image
image
image