De medewerkers van Kenniscentrum Mensenhandel Twente zetten zich samen met gemeenten en andere partners zoals politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties in voor de strijd tegen mensenhandel. Het kenniscentrum is een afdeling binnen Zorg en Veiligheidshuis Twente en valt daarmee onder Veiligheidsregio Twente.

Mensenhandel is een zeer ernstig strafbaar feit. Het heeft een enorme inbreuk op de vrijheid van de mensen die ermee in aanraking komen. De verstrekkende gevolgen maakt mensenhandel één van de meest complexe vormen van ondermijnende criminaliteit. Overal ter wereld worden mannen, vrouwen en kinderen slachtoffer van uitbuiting door mensenhandelaren, ook hier in Twente.

Wat is mensenhandel? Mensenhandel is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen onder dwang of door misleiding dingen moeten doen waar ze niet zelf voor kiezen en waar anderen van profiteren. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

  • Seksuele uitbuiting: gedwongen seksuele diensten verrichten (dit kan ook digitaal).
  • Arbeidsuitbuiting: gedwongen arbeid of dienstverlening buiten de seksindustrie. Vaak onder slechte omstandigheden, met lange werkdagen en tegen geen of weinig salaris.
  • Criminele uitbuiting: gedwongen strafbare activiteiten uitvoeren, zoals diefstal of de verkoop van drugs.
  • Gedwongen draagmoederschap en gedwongen orgaanhandel: gedwongen een orgaan afstaan of gedwongen een kind dragen.

Wat doet het kenniscentrum? Kenniscentrum Mensenhandel Twente heeft de opdracht gekregen om de domeinen zorg, veiligheid en straf beter met elkaar te verbinden. Veel mensen weten nog niet precies wat mensenhandel is. Hierdoor is het lastiger te signaleren en dan is het ook lastig om aan te pakken. Het kenniscentrum zet in op preventie. Bijvoorbeeld met publiekcampagnes en les op scholen, deskundigheidsbevordering voor alle professionals die te maken kunnen krijgen met slachtoffers of daders van mensenhandel, regionale beleidsvorming samen met centrumgemeente Enschede en het ontwikkelen van een daderaanpak samen met diverse partners uit de strafketen. Het kenniscentrum fungeert elke werkdag als meldpunt voor het doorgeven van signalen, adviesvragen en hulpvragen ter ondersteuning van slachtoffers. Alleen door samen te werken met diverse organisaties, van politie en Openbaar Ministerie tot zorgorganisaties en scholen, kunnen we Twente zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor mensenhandelaren. Hierdoor kunnen we slachtoffers zo goed mogelijk kunnen helpen en de daders frustreren.

Het team van Kenniscentrum Mensenhandel Twente Van links naar rechts: Dijonne Poorthuis, Claudia Stam, Michiel Hamhuis en Ilse Sanders

Medewerker in beeld

“Met elkaar hebben we als doel om het aantal slachtoffers van mensenhandel in Twente te verminderen. Dit doen we onder andere door het organiseren van bewustwordingscampagnes om inwoners van Twente te laten zien wat mensenhandel is en hoe ze het kunnen herkennen. Want daar begint het mee. Je moet eerst weten waar je op moet letten voordat je het gaat zien.”

Ilse Sanders, procesmanager bij Kenniscentrum Mensenhandel Twente

image
image
image
image